STAPPEN UIT EEN BOARDROOM DOOR NIEUWE PERSPECTIEVEN TE VERKRIJGEN | Boardroom meeting

Evaluaties plus retraites van de raad bieden uitstekende platforms voor het identificeren van interesses, het bij de oppervlakte komen met kwesties, u bevorderen betreffende discussie plus het faciliteren van besluitvorming door samenwerkingsverband. In vaak bedrijven bestaan deze processen standaard geworden en proberen ze dus keurig in de activiteitenkalender met de raad van bestuur en verstrekken ze de mogelijkheid voor het bestuur om niets alleen het uitvoerende bestuurders, maar eveneens het verschillende senior management te vinden. Board assessments zijn geen evaluatiescorecards alsof beoordelingsformulieren. Er is geen magische formule voor een beoordeling sedert een bestuur (of commissie). Het doel is om de openhartige opvattingen met elk bestuurslid te uiten over hoe het bestuur werkt plus de effectiviteit ervan als een groep. De evaluaties variëren enorm qua reikwijdte en doel. Ze beheersen zich concentreren op een heleboel, van bordpraktijken en -processen tot het prestaties betreffende elke regisseur. Het besturen van een bedrijf ben een veeleisende oefening plus bestuursvergaderingen beheersen worden opgebruikt door urgente kwesties betreffende de dag. Een effectieve manier vanwege het allemaal in perspectief te accommoderen, is sinds uit het beslotenheid met de directiekamer te stappen. Dit biedt kansen voordat bestuurders vanwege belangrijke voornemenzin te bereiken, zoals:

  • Leer mekaar kennen bij minder formele settings.
  • Evalueer de prestaties en behoeften met het bord.
  • Focus op strategische ontwikkeling van het bedrijf.
  • Bouwsector consensus plus los nieuwe meningsverschillen op voordat zij problemen kunnen worden.

the boardroom

Effectieve debatten plus beraadslagingen vereisen een zekere mate met vertrouwdheid plus vertrouwen medio de bestuursleden. Besturen moeten ervoor zorgen dat daarginds mogelijkheden zijn om bestuurders elkaar boven een informele, comfortabele omgeving te leren kennen. Daar zijn enkele suggesties:

  • Regel aan elke bestuursvergadering een diner voor allemaal directeuren. Overweeg om bewaren toe te wijzen betreffende elke bestuurder om met een diner te vertrekken zitten en de plaatsingsregeling te wijzigen om ervoor te zorgen dat iedere directeur in uw loop van een jaar de belevenis heeft om naast iedere andere directeur te zitten en daarmee te kletsen.
  • Het niet-uitvoerend voorzitter (of de leidende directeur, als de voorzitter lid is met het management) moet ten minste beslist keer per jaar samenkomen met een individuele bestuurder om dezelfde maaltijd erbij horen met de directeur over u bedrijf en het bestuur. Deze interactie kan tevens problemen bij de oppervlakte brengen waarover spanning of irritatie is.
  • Het CEO zou minstens dezelfde keer per jaar betreffende elke directeur moeten vergaderen om gedachten en ideeën te beluisteren die het directeur bezit over het bedrijf, de management en de prestaties van https://board-room.nl/ de CEO. De NED-voorzitter, als die daarginds is, dienen hier nauw bij belanden betrokken, opdat CEO niet verkeerd geïnterpreteerd wordt door tegen een stoel bij lobbyen precies waar zich misschien spanningen alsof problemen voordoen.

Doorgaans omvat de beoordeling een schriftelijke enquête of een vertrouwelijk interview met elk bestuurslid, vaak verricht door een voorzitter, een hoofdregisseur ofwel een externe adviseur. Ongeacht het formaat, de sleutel tot beslist succesvolle evaluatie is u creëren van een omgeving waarin respondenten openhartig is. Ze moeten er zeker van bestaan dat hen antwoorden niet aan hen kunnen worden toegeschreven en dat zij zich niets persoonlijk voordat het hele bord zullen schamen sinds wat iemand anders in de groep betreffende hen zal zeggen. De evaluatie dienen worden gevolgd door een rapport betreffende de voltallige raad en, indien van toepassing, bij individuele bestuurders. Als wat wordt onthuld dat persoonlijk in verlegenheid zou inslikken worden gebracht, moet enkel de persoon die u onderwerp is van zo’n opmerking het opmerking bij zien brengen. Mensen beschikken over een hele natuurlijke neiging om zich tegen de evaluatie te verzetten. Eén techniek om dit weerstand erbij verminderen, ben om evaluaties opnieuw boven te voeren als prestatieverbeteringsplannen. Deze plannen benadrukken datgene het doel van de oefening is om de prestaties bij verbeteren in plaats van kritiek te leveren op prestaties ofwel gedrag. U behandelen van beoordelingen wanneer een toekomstgericht planningsproces, boven plaats betreffende een achteraf uitziende kritiek, kan beslist meer doelgerichte en positieve houding ten aanzien van het proces uitnodigen. Bestuursbeoordelingen zijn niet zelfuitvaardigend. Zodra de beoordeling opduikt plus problemen constateert, is het tijd voor het bestuur. De retraite wordt beslist locatie aan groepsdiscussie van de beoordelingsresultaten en formulering van actieplannen waarmee onenigheid en geschillen kunnen belanden opgelost.

Comentários encerrados.